Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Vân Nguyên

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ (quý, năm). Hầu hết các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được trình bày theo định dạng nhiều năm, tạo sự dễ dàng cho việc xác định xu hướng tăng giảm.

Kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Những số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh được trình diễn chi tiết cụ thể theo 3 loại hoạt động giải trí : Hoạt động tiêu thụ hàng hóa – dịch vụ, hoạt động giải trí kinh tế tài chính và hoạt động giải trí khác .

Hoạt động tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ : Là những hoạt động liên quan đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đăng ký hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được xác định bằng công thức:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần = Doanh thu – Các khoản giảm giá, hàng bán trả lại – Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng, Thuế xuất khẩu

Hoạt động tài chính : Là những hoạt động liên quan đến đầu tư vốn của doanh nghiệp ra bên ngoài như: đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư góp vốn liên doanh, hoạt động cho vay, cho thuê tài sản cố định. Kết quả hoạt động tài chính hiện nay không được tính riêng mà được tính chung cùng với hoạt động tiêu thụ sản phẩm, để hình thành nên lợi nhuận hoạt động kinh doanh của đơn vị. Lợi nhuận kinh doanh được xác định như sau:

Lợi nhuận kinh doanh = Lợi nhuận gộp + ( Doanh thu tài chinh – Chi tiêu kinh tế tài chính ) – Chi tiêu bán hàng và Quản lý doanh nghiệp

Hoạt động khác : Là các hoạt động nằm ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của doanh nghiệp và thường xảy ra ngoài dự kiến, như hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, các khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và nợ phải thu khó đòi, các khoản thu nhập và chi phí khác. Lợi nhuận khác được xác định:

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Ngân sách chi tiêu khácKết quả kinh doanh trước thuế của doanh nghiệp là tổng hợp kết quả của 3 hoạt động giải trí trên và được tính theo công thức :Lợi nhuận kế toán trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh + Lợi nhuận khácLợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế – giá thành Thuế thu nhập

Ý nghĩa của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh có ý nghĩa rất lớn trong việc nhìn nhận hiệu suất cao kinh doanh và công tác làm việc quản trị hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua Báo cáo này, nhà quản trị hoàn toàn có thể kiểm tra tình hình thực thi kế hoạch thu nhập, ngân sách và kết quả từng loại hoạt động giải trí cũng như kết quả chung toàn doanh nghiệp .Số liệu trên báo cáo này còn là cơ sở để nhìn nhận khuynh hướng hoạt động giải trí của doanh nghiệp trong nhiều năm liền, và dự báo hoạt động giải trí trong tương lai. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh hoàn toàn có thể nhìn nhận hiệu suất cao và năng lực sinh lợi của doanh nghiệp. Đây là một trong những nguồn thông tin rất có ích cho người ngoài doanh nghiệp trước khi ra quyết định hành động góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp .Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Những điều cần lưu ý

Một trong những điều quan trọng nhất mà chủ doanh nghiệp và nhà quản lý cần làm đối với báo cáo thu nhập là phải so sánh được các tỷ số: giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động trên doanh thu thuần trong những thời kỳ khác nhau. Nếu chỉ tiêu này giảm, chứng tỏ rằng công ty đang giảm dần chi phí nguyên liệu và nhân công trên 1 đồng doanh
thu. Việc này có thể được nhận thấy khá dễ dàng thông qua việc xem xét báo cáo thu nhập của doanh nghiệp trong nhiều năm.

Tỷ suất lợi nhuận biên ( hay vòng xoay lệch giá ) cũng là một tỷ số khá quan trọng khi nhìn nhận báo cáo thu nhập của doanh nghiệp. Được giám sát bằng cách lấy thu nhập ròng chia cho lệch giá thuần. Tỷ suất lợi nhuận biên của một doanh nghiệp cho biết tỷ suất % trên 1 Đồng lệch giá góp phần cho doanh thu của doanh nghiệp Tỷ suất lợi nhuận biên tăng lên có nghĩa là một công ty hoặc là tăng lệch giá mà không tăng ngân sách hoặc là công ty đang quản trị ngân sách tốt hơn. Ngược lại, tỷ suất lợi nhuận biên giảm có nghĩa là công ty đang quản trị ngân sách kém hiệu suất cao hoặc giảm giá để duy trì hay tăng lệch giá .Một tỷ số mà công ty cũng cần chăm sóc là tỷ số P. / E ( Price-to-earnings hay giá thị trường của CP trên thu nhập của CP ) Đây là một tỷ số đơn thuần để giám sát giá CP của một công ty so với doanh thu của nó. Nhìn chung, nếu tỷ số P. / E của công ty càng cao thì thị trường sẽ cho rằng nó tăng trưởng càng mạnh .

Vân Nguyên Edubiz được thành lập từ năm 2009, là học viện đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo doanh nhân cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa học tài chính từ cơ bản đến chuyên sâu. Khóa học được giảng dạy bởi Chuyên gia tài chính – Đoàn Hữu Cảnh – Người có hơn 18 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp và các ngân hàng lớn như : Viettel; Vietnam Airlines; EVN; PVPower; TKV; Sông Đà; Vinaconex; Samsung; Vietcombank; BIDV; Agribank; Pvcombank; SHB; Maritime bank; NCB …

Học viên cần nhận lịch học và học phí cụ thể, vui lòng để lại thông tin vào form bên dưới.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

  Đăng ký tư vấn

  Source: https://teecafe.vn
  Category: Kinh doanh

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận