Mô hình Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội – Trường Đại học Tư thục – Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không vì lợi nhuận) | Tạp chí Thi đ

TĐKT – Đây là tên gọi và cũng đồng thời là quy mô hoạt động giải trí của một trường đại học thuộc mạng lưới hệ thống những trường đại học ngoài công lập của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta. Đó là một chân lý đã được xã hội công nhận và những nhà chỉ huy cấp cao của nước ta nhìn nhận – chỉ huy nghiên cứu và điều tra lan rộng ra quy mô này .

Giải thích từ ngữ:

 • “Cổ đông”: Là người góp vốn theo mức quy định tối thiểu và được HĐQT chấp thuận…
 • “Cổ phần”: Là số tiền do từng người góp vốn lại để tạo thành vốn hoạt động của trường; Mỗi cổ phần được ấn định là 1 triệu đồng Việt Nam.
 • “Cổ phiếu”: Là giấy chứng nhận cấp cho người góp cổ phần…
 • “Cổ tức”: Lợi nhuận được Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm do HĐQT trình
 • “Đại hội đồng cổ đông”: Là tổ chức cao nhất của Trường với tư cách là chủ tập thể của trường, họp theo định kỳ hàng năm để thông qua các Quyết định quan trọng do HĐQT trình…

Quá trình thành lập và sự phát triển của Trường.

Ngày 15 tháng 6 năm 1996 Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 405/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội và ngày 19 tháng 5 năm 2006 ra Quyết định số 750/QĐ-TTg đổi tên thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trường do Giáo sư Trần Phương – quản trị Hội Khoa học Kinh tế – nguyên là Phó quản trị Hội đồng Bộ trường ( nay là Phó Thủ tướng ) đứng đầu cùng cá nhà khoa học, những nhà tri thức, công chức nhà nước đã nghỉ hưu …. có tận tâm vì sự hưng thịnh của nền giáo dục đại học nước nhà xây dựng – những nhà sáng lập của trường .

Cơ sở 1 của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ( Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội )

1. Bối cảnh ra đời của các trường ngoài công lập: Sau khi hòa bình được lập lại hoàn toàn ở miền Bắc từ năm 1954; Theo mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội thì Nhà nước có trách nhiệm chăm lo cho dân mọi nhu cầu: kể từ cái ăn, cái mặc, công ăn việc làm, cho đến việc học hành, chữa bệnh… Căn cứ vào mô hình đó, mọi loại hình trường tư thục đã từng tồn tại thời đó ở miền Bắc nước ta đều phải chuyển thành trường công lập. Trường công lập trở thành hình thái duy nhất của hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhưng chỉ qua hai mươi năm thì quy mô quản trị kinh tế tài chính, ta thường có ấn tượng là “ quan liêu, bao cấp ” không còn có sức thuyết phục và phải chuyển sang triển khai chủ trương của nền kinh tế tài chính nhiều thành phần chủ trương kinh tế tài chính nhiều thành phần đã mở ra triển vọng tăng trưởng cho những trường ngoài công lập, bởi nó được cho phép lôi cuốn vốn góp vốn đầu tư và nhân lực từ nhiều những tầng lớp trong xã hội để mở trường. Và thế là từ đầu những năm 90 của thế kỉ trước, do nhu yếu ngày càng cao của xã hôi về giáo dục huấn luyện và đào tạo trong khi nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, mạng lưới hệ thống những trường ngoài công lập đã trở thành một lực lượng ngày càng quan trọng bên cạnh lợi thế những trường công lập .
Để khảo sát sau về mô hình trường ngoài công lập ( không chỉ là những trường đại học mà gồm có cả những trường tầm trung, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở, mần nin thiếu nhi, mẫu giáo v.v … ; hoàn toàn có thể thấy sự tăng trưởng phong phú và sự phấn đấu cho sự sống sót và tăng trưởng cũng vô cùng đa dạng và phong phú, phong phú. Đó là :
Xét theo tiêu chuẩn ai là người bỏ vốn góp vốn đầu tư xây dựng trường ngoài công lập thì những trường này tạm phân loại làm 2 loại :
Loại thứ nhất : Các trường do những tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp xây dựng và trường của tư nhân. Nó được gọi là Trường dân lập .
Loại thứ hai là những trường do một người, hoặc một nhóm người bỏ vốn xây dựng. Đó là trường tư thục. Loại hình trường này thường chiếm tỉ lệ nhiều trong số những trường ngoài công lập .
Ở khu vực trường tư thục ( xã hội hay gọi tắt là trường tư ) hoàn toàn có thể phân loại thành làm 2 loại xét theo tiêu chuẩn : Lợi nhuận và Phi doanh thu .
+ Loại thứ nhất là những trường theo đuổi tiềm năng doanh thu. Loại trường này hoàn toàn có thể do một người hay một mái ấm gia đình xây dựng và thu lợi, nó giống như một doanh nghiệp tư nhân. Loại trường này cũng hoàn toàn có thể do một nhóm người xây dựng và thu lợi, nó giống như một công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn. Họ sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo chủ trương thuế hiện hành của Nhà nước ; phần lãi còn lại sẽ được phân loại cho những nhà đầu tư theo % vốn góp .
+ Loại thứ hai là loại trường tư thục phi doanh thu ( hay không vì doanh thu ). Loại trường này nếu nguồn thu phân phối cho những khoản chi, nếu còn số dư – Không ý niệm là “ doanh thu ”, thì không đem chia cho người góp vốn mà được để tái đầu tư vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và giảng dạy. Và trường không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp – đã được Nhà nước lao lý bằng những văn bản pháp lý hiện hành .

Cơ sở 2 của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ( Đình Bảng, Từ Sơn, Thành Phố Bắc Ninh )

2. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – Sự lựa chọn mô hình

Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội ( Nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ) được xây dựng từ năm 1996. Trong thời hạn đó, những trường đại học ngoài công lập đều được “ gắn ” tên là trường Dân lập. Nhưng đến năm 2005 — 2009 – năm trước Thủ tướng nhà nước đã ký phát hành những Quyết định sau :
– Quyết định số 14/2005 / QĐ-TTg ngày 17 tháng 1 năm 2005 về “ Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường Đại học Tư thục ” .
– Quyết định số 61/2009 / QĐ-TTg ngày 17 tháng 1 năm 2009 về “ Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường Đại học Tư thục ” .
– Quyết định số 70/2014 / QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm năm trước về “ Điều lệ của trường Đại học ” .
Ngay từ những ngày đầu xây dựng, dù mang tên Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội – Tiếp đó là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trường hoạt động giải trí theo quy mô của một trường đại học ngoài công lập “ Dân lập ” hay “ Tư thục ” đều là trường hoạt động giải trí với tiềm năng không vì doanh thu .
Lựa chọn theo quy mô trên đây dựa trên nền tảng cấu trúc của một trường đại học ngoài công lập “ Tư thục ” theo Quyết định của 3 văn bản do Thủ tướng nhà nước phát hành còn dựa trên tôn chỉ, mục tiêu và quy định hoạt động giải trí của Trường đã phát hành …

3. Việc vận dụng “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục” theo QĐ số 61/2009-QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Xin trích nội dung một số ít điều trong QĐ nêu trên có ảnh hưởng tác động đến quy mô của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để tìm hiểu thêm :

Điều 1: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:… Trường Đại học tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước hoạt động theo quy chế này và điều lệ trường đại học, các quy định của pháp luật.

Điều 2: Trường đại học tư thục có tư cách pháp nhân có con dấu và được mở tài khoản tại các ngân hàng, kho bạc Nhà nước.

Điều 4: Quản lý Nhà nước đối với trường Đại học tư thục: Trường Đại học tư thục chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh, nơi trường đặt trụ sở).

Điều 6: Nhiệm vụ quyền hạn của trường Đại học tư thục: Nhiệm vụ và quyền hạn của trường Đại học tư thục thực hiện theo quy định của Điều lệ trường Đại học và các quy định pháp luật khác.

Trường Đại học tư thục không được cho bất kể cá thể hoặc tổ chức triển khai nào mượn danh nghĩa của trường để triển khai những hoạt động giải trí phạm pháp, không đúng với tôn chỉ mục tiêu hoạt động giải trí của nhà trường. Trường Đại học tư thục chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp lý của trường .

Điều 8: Cơ cấu tổ chức: Trường Đại hoc tư thục có cơ cấu tổ chức đảm bảo yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định trong điều lệ trường đại học và phù hợp với điều kiện, quy mô đào tạo trong từng giai đoạn phát triển của trường (QĐ số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014):

– Cơ cấu tổ chức triển khai của trường Đại học tư thục gồm có :
+ Hội đồng Quản trị
+ Hiệu trưởng và những Phó Hiệu trưởng
+ Ban Kiểm soát
+ Hội đồng Khoa học và Đào tạo
+ Các phòng ( ban ) trình độ
+ Các Khoa và bộ môn thường trực trường
+ Các bộ môn thường trực Khoa
+ Các tổ chức triển khai Khoa học và Công nghệ ; Các cơ sở ship hàng giảng dạy, dịch vụ, chuyển giao công nghệ và những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc trường
+ Tổ chức Đảng và những tổ chức triển khai đoàn thể .

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tổng thể những cổ đông có quyền biểu quyết và cổ đông đại trà phổ thông, trong đó cổ đông đại trà phổ thông không có quyền biểu quyết nhưng có quyền tham gia quan điểm trong những cuộc họp .
2. Đại hội đồng cổ đông có những quyền và trách nhiệm sau :
a, Xác định tiềm năng, phương hướng và tăng trưởng ; kế hoạch triển khai hàng năm, từng quá trình ; việc lan rộng ra, biến hóa, kiểm soát và điều chỉnh ngành nghề quy mô và trình độ đào tạo và giảng dạy, khuynh hướng hoạt động giải trí khoa học và công nghệ gắn với kế hoạch tăng trưởng của trường .
b, Bầu, không bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của trường ; xử lý những nhu yếu về việc bổ trợ, đổi khác thành viên Hội đồng Quản trị .
c, Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm của trường
d, Thông qua pháp luật về vốn có quyền biểu quyết và những lao lý nội bộ khác của trường như về tiêu chuẩn lựa chọn Hội đồng Quản trị, Ban trấn áp, Hiệu trưởng .
đ, Thực hiện những quyền và trách nhiệm khác theo lao lý tại Quy chế tổ chức triển khai hoạt động giải trí của trường .
3. Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên bắt buộc họp mỗi năm một lần hoặc họp đột xuất theo quyết định hành động Hội đồng Quản trị hoặc theo nhu yếu của cổ đông chiếm hữu trên 30 % số CP .
– Trong trường hợp Hội đồng Quản trị vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường thì Ban trấn áp được quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không bình thường, đồng thời thông tin cho Hội đồng Quản trị biết .
– Mọi ngân sách cho việc triệu tập và tổ chức triển khai họp Đại hội đồng cổ đông được tính trong kinh phí đầu tư hoạt động giải trí của trường .
– Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực thi theo hình thức gửi giấy mời họp kèm theo dự kiến chương trình, nội dung cuộc họp và những tài liệu tương quan đến tổng thể cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông trước tối thiểu là 7 ngày so với ngày họp .
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là thực thi hợp lệ khi có số cổ đông dự họp đại diện thay mặt tối thiểu là 51 % tổng số CP có quyền biểu quyết trở lên tham gia dự họp. Tỷ lệ đơn cử do Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường lao lý không thấp hơn tỷ suất này .
5. Nội dung những cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi bằng biên bản và được trải qua ngay tại cuộc họp có chữ ký của người chủ trì và thư ký cuộc họp để tàng trữ. Việc trải qua những quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông được thực thi bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được coi là có giá trị hiệu lực hiện hành khi được số đông đại diện thay mặt ót nhất là 50 % tổng số phiếu biểu quyết của tổng thể số cổ đông dự họp chấp thuận đồng ý. Tỷ lệ đơn cử do quy định tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của trường quy định …

VỀ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 26: Chế độ tài chính:

1. Trường Đại học tư thục hoạt động giải trí theo nguyên tắc tự nguyện góp vốn, tự chủ về kinh tế tài chính, tự cân đối thu chi, thực thi những pháp luật của pháp lý về chính sách kế toán, thống kê, nghĩa vụ và trách nhiệm với ngân sách Nhà nước và những lao lý hiện hành khác tương quan .
2. Trường Đại học tư thục được quyền vay vốn của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán để góp vốn đầu tư lan rộng ra cơ sở vật chất nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và điều tra khoa học và sản xuất đáp ứng dịch vụ .
Trường Đại học tư thục được Nhà nước cấp kinh phí đầu tư để thực thi trách nhiệm do Nhà nước đặt hàng .

Điều 27: Nguồn tài chính: Nguồn tài chính của trường đại học tư thục gồm:

1. Vốn góp của những cổ đông và nguồn kinh tế tài chính bổ trợ từ hiệu quả hoạt động giải trí hàng năm của nhà trường
2. Các nguồn kinh tế tài chính khác gồm có :

a, Học phí, lệ phí thu từ người học theo quy định của pháp luật

b, Thu từ những hoạt động giải trí liên kết hợp tác đào tạo và giảng dạy, điều tra và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và những hoạt động giải trí lao động sản xuất, dịch vụ khác của pháp lý .
c, Lãi tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
d, Các khoản góp vốn đầu tư, hỗ trợ vốn, viện trợ, ủng hộ, quà khuyến mãi ngay ( bằng tiền, bằng hiện vật ) của những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước .
đ, Vay vốn của những ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, cá thể .
e, Các khoản thu hợp pháp khác .

Điều 28: Nội dung chi:

 1. Chi tiền lương, phụ cấp lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y t ế cho người lao động, các khoản chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường.
 2. Các khoản chi cho người học; học bổng, khen thưởng
 3. Chi cho hoạt động văn hóa, thể thao.
 4. Chi cho hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, dạy nghề, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ, phục vụ giảng dạy học tập.
 5. Chi quản lý hành chính
 6. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, chi trả tiền thuê, mướn cơ sở vật chất mua sắm tài sản, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
 7. Trích khấu hao Tài sản cố định
 8. Chi trả vốn vay và lãi vốn vay
 9. Chi cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện
 10. Các khoản chi khác theo quy định của trường (theo quy chế chi tiêu nội bộ) không trái với quy định của pháp luật.

Điều 29: Quản lý Tài chính và Tài sản:

 1. Tài chính và tài sản của trường Đại học tư thục được hình thành từ các nguồn thu quy định tại điều 26 Quy chế này. Chế độ chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản phải được Hội đồng Quản trị của trường quy định cụ thể, minh bạch.
 2. Trường Đại học tư thục có trách nhiệm báo cáo hoạt động tài chính hàng năm cho cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính liên quan ở địa phương.
 3. Dự toán, quyết toán hàng năm của trường do Hiệu trưởng trình, Hội đồng Quản trị phê chuẩn và báo cáo công khai tại cuộc họp (hay Hội nghị) Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
 4. Định kỳ hàng năm, các tài sản của trường phải được kiểm kê đánh giá lại giá trị và kiểm toán theo quy định của pháp luật. Trường đại học có thể tự quy định tỷ lệ khấu hao nhanh các tài sản cố định để thu hồi vốn nhưng không vượt quá mức trích khấu hao tối đa theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp. Trường Đại học tư thục phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để làm cơ sở pháp lý điều hành tài chính của trường.
 5. Tài sản của trường Đại học tư thục bao gồm:

a, Tài sản do những tổ chức triển khai, những cá thể góp vốn đầu tư, góp vốn
b, Tài sản tăng thêm nhờ tác dụng hoạt động giải trí của trường
c, Tài sản do hiến, khuyến mãi ngay, cho, hỗ trợ vốn
d, Học phí, lệ phí thu từ người học theo lao lý của pháp lý

 1. Quyền sở hữu tài sản.

Tài sản của những trường Đại học tư thục được hình thành từ vốn góp của những cổ đông thuộc chiếm hữu tư nhân của những tổ chức triển khai, cá thể góp vốn theo số lượng CP gia tài do biếu, Tặng Ngay cho, hỗ trợ vốn hoặc tăng thêm nhờ tác dụng hoạt động giải trí của trường thuộc chiếm hữu chung của trường Đại học tư thục. Tài sản thuộc chiếm hữu tư nhân hoặc chiếm hữu chung được Nhà nước bảo lãnh theo lao lý của pháp lý .

 1. Thực hiện chế độ công khai tài chính và chấp hành công tác kiểm tra tài chính theo quy định của Nhà nước…

4. Về quy mô tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

4.1. Những vấn đề chung:

– Trường là một tổ chức triển khai hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp phần, góp vốn để thiết kế xây dựng và tăng trưởng Trường bền vững và kiên cố vì mục tiêu huấn luyện và đào tạo nhân lực trình độ cao ship hàng sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia, không vì mục tiêu doanh thu .
– Trường là một đơn vị chức năng thành viên của Hội Khoa học Kinh tế Nước Ta do Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Nước Ta xây dựng và kiến thiết xây dựng theo quy mô tư thục, chịu sự quản trị Nhà nước về giáo dục giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản trị hành chính theo chủ quyền lãnh thổ của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội .
– Trường được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo “ Quy chế trường đại học tư thục do Thủ tướng nhà nước phát hành theo Quyết định số 14/2005 / QĐ-TTg ngày 17/1/2005 ; Quyết định số 61/2019 QĐ-TTg ngày 17/4/2009 ; Quyết định số 70/2014 / QĐ-TTg ngày 10/12/2014 .
– Trường là một tổ chức triển khai tự chủ về kinh tế tài chính, hoạt động giải trí theo pháp lý Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có thông tin tài khoản tiền Nước Ta và ngoại tệ tại ngân hàng nhà nước, có trụ sở ở TP. hà Nội Hà Nội .
– Trường có những tính năng, trách nhiệm và quyền hạn sau :
+ Đào tạo về những ngành kinh tế tài chính, kinh doanh, quản trị, kỹ thuật công nghệ, bảo vệ sức khỏe thể chất, ngoại ngữ … với những bậc học đại học, sau đại học và với những hình thức đào tạo và giảng dạy chính quy vừa học vừa làm, liên thông, trực tuyến .
+ Trường lập giảng dạy nghề nghiệp, thực hành thực tế làm khuynh hướng hầu hết ; lấy chất lượng làm tiềm năng số 1, không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu suất cao đào tạo và giảng dạy. Nghiên cứu khoa học về kinh tế tài chính, kinh doanh quản trị, tăng trưởng kỹ thuật công nghệ … nhằm mục đích không ngừng hoàn thành xong chiêu thức và nội dung huấn luyện và đào tạo ; Thực hiện dịch vụ tư vấn về kinh doanh và những dịch vụ kỹ thuật công nghệ .
+ Hợp tác quốc tế về huấn luyện và đào tạo, nghiên cứu và điều tra khoa học, tương thích với những công dụng của Trường và những lao lý của Nhà nước .

4.2. Về cổ phần, cổ đông, đại hội đồng cổ đông:

– Về CP : là số tiền do từng người góp lại để tạo thành vốn hoạt động giải trí của Trường. Mỗi CP được ấn định là một triệu đồng Nước Ta. Số tiền này được ấn định địa thế căn cứ vào giá trị của đồng Nước Ta ở thời gian xây dựng Trường ( tháng 6 năm 1996 ). Những khoản góp CP sau thời gian đó phải tính đến chỉ số Chi tiêu ( CPI ) để tăng hay giảm. Mức tăng hay giảm này do Hội đồng Quản trị công bố cho từng thời gian. Giấy ghi nhận CP là giấy ghi nhận ghi danh .
– Về cổ đông : Để trở thành cổ đông, ngoài những thủ tục để được kết nạp công nhận là cổ đông của trường, phải có mức góp tối thiểu 10 ( mười ) CP. Không phân định mức góp tối đa. Cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải hết lòng, rất là trong khoanh vùng phạm vi năng lực của mình góp thêm phần vào việc kiến thiết xây dựng Trường. Tuân thủ Quy chế và những lao lý của Trường, tham gia tích cực vào việc làm của Đại hội đồng cổ đông, chấp hành những quyết định hành động của đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị. Nghĩa vụ của cổ đông :
+ Hết lòng, rất là trong khoanh vùng phạm vi năng lực của mình góp thêm phần vào việc kiến thiết xây dựng và tăng trưởng Trường .
+ Bài trừ mọi hành vi mối đe dọa đến quyền lợi và thanh danh của Trường, hoặc tận dụng danh nghĩa của Trường để mưu lợi ích riêng .
+ Xây dựng quan hệ hợp tác trung thực giữa những cổ đông với nhau, hình thành một tập thể đoàn kết, vì sự nghiệp cao quý của Trường … Bài trừ mọi hành vi chia rẽ, gây rối nội bộ …
+ Người nào làm trái những nghĩa vụ và trách nhiệm trên thì Hội đồng Quản trị có quyền nhu yếu rút khỏi list cổ đông .
+ Cổ đông được chuyển nhượng ủy quyền CP và rút vốn theo pháp luật của “ Quy chế tổ chức triển khai hoạt động giải trí ” của Trường đã được Đại hội đồng cổ đông trải qua tại kỳ Đại hội .
– Đại hội đồng cổ đông : Đại hội đồng cổ đông là chủ tập thể của Trường, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Trường. Đại hội đồng cổ đông họp thường kỳ mỗi năm một lần để tranh luận những báo cáo giải trình, những đề án của Hội đồng Quản trị, của Ban Kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị và những nhu yếu khác được lao lý trong “ Quy chế hoạt động giải trí ” …

4.3. Về Tổ chức bộ máy:

– Cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy của Trường gồm có :

 1. Hội đồng Quản trị
 2. Ban Kiểm soát
 3. Ban Giám hiệu gồm: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng
 4. Các tổ chức trực thuộc Ban Giám hiệu bao gồm:
 • Hội đồng Khoa học và đào tạo
 • Các phòng, ban chức năng
 • Các Khoa trực thuộc Ban Giám hiệu
 • Các tổ chức nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và dịch vụ đào tạo
 • Các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội.

– Về tính năng, trách nhiệm, quyền hạn của mỗi tổ chức triển khai cỗ máy của Trường đều được phát hành theo Quyết định của cấp có thẩm quyền của Trường .

4.4. Về cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học:

– Cán bộ, giảng viên, nhân viên cấp dưới của trường thao tác theo chính sách hợp đồng dài hạn, thời gian ngắn, được hưởng tiền lương và thù lao theo số lượng và chất lượng lao động thực tiễn góp sức, được khen thưởng và đãi ngộ theo những pháp luật của Trường .
+ Cán bộ, nhân viên cấp dưới, giảng viên cơ hữu là những người ký hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên, được nhà trường đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật của luật lao động ; Nếu vi phạm quy đình thì bị giải quyết và xử lý kỷ luật .
+ Các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản trị thuộc biên chế Nhà nước hoàn toàn có thể thao tác cho Trường theo chính sách thỉnh giảng, tương thích với lao lý của Nhà nước .
– Về người học : Ở những bậc học, những hình thức giảng dạy được nhập học theo quy định tuyển sinh và thực thi vừa đủ những lao lý của “ Quy chế sinh viên, học viên ” do Trường phát hành .

4.5. Vốn – Tài sản và Tài chính: 

1 / Vốn – Tài sản và Tài chính của trường gồm có những nội dung sau :
– Vốn điều lệ của Trường gồm 2 thành phần : Vốn góp CP của những cổ đông. Vốn này thuộc chiếm hữu cá thể của những cổ đông. Quỹ tích lũy không chia hình thành từ Quỹ tăng trưởng, Quỹ dự trữ … được tích tụ qua những năm từ ngày xây dựng Trường, đó là “ Quỹ tích lũy không chia thuộc chiếm hữu tập thể của những cổ đông ”. Quỹ này tạo lập nên trụ sở, cơ sở học tập, gia tài Giao hàng cho học tập v.v … Đó là cơ sở vật chất vững chãi cho sự vĩnh cửu của Trường .
2 / Nguồn thu của Trường gồm có :
– Vốn góp ( CP ) của những cổ đông
– Học phí, lệ phí thu của người học
– Thu từ dịch vụ đào tạo và giảng dạy và những dịch vụ khác
– Thu từ những hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác giảng dạy, hợp tác nghiên cứu và điều tra khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng ủy quyền bản quyền và sở hữu trí tuệ .
– Các khoản tích góp từ hiệu quả hoạt động giải trí hàng năm của Trường .
– Lãi tiền gửi Ngân hàng
– Thanh lý, gia tài
– Các khoản hỗ trợ vốn, viện trợ, ủng hộ, quà khuyến mãi của những tổ chức triển khai cá thể trong nước và quốc tế .
– Các khoản tiền vay ;
– Các khoản thu khác .
3 / Các khoản chi của Trường gồm có :
– Chi tiếp tục : Chi tiền lương, Chi thù lao giờ giảng ; Chi cho đào tạo và giảng dạy ; Chi cho hoạt động giải trí giảng dạy ; Các khoản cho cho người học ; Chi cho quản trị hành chính ; Chi trả tiền thuê trường sở ; Chi shopping gia tài ; Chi shopping thiết bị huấn luyện và đào tạo ; Chi trả cống phẩm vốn góp, lãi tiền vay ; Trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặt ; Trợ cấp nghỉ việc ; Trợ cấp khó khăn vất vả ; Chi cho hoạt động giải trí nhân đạo từ thiện ; giá thành tuyển sinh ; Các khoản chi khác .
– Chi cho góp vốn đầu tư tăng trưởng : Xây dựng cơ bản, sửa chữa thay thế lớn nhà cửa …
4 / Sử dụng thu nhập ròng của Trường :
– Thu nhập hàng năm trừ cho phí nếu có số dương là thu nhập ròng, được sử dụng như sau :
+ Lập quỹ dự trữ ; Quỹ phúc lợi ; Quỹ tăng trưởng .

4.6. Thanh tra – Kiểm tra:

– Trường tổ chức triển khai công tác làm việc tự thanh tra, kiểm tra những hoạt động giải trí của Trường theo lao lý hiện hành. Trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền .

– Trường không cho phép bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa của Trường hoặc sử dụng các cơ sở của Trường để tiến hành các hoạt động không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Trường.

PGS.TS. Hà Đức Trụ
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKD&CNHN

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận