Chuyên mục
Kinh doanh

Thủ tục đăng ký kinh doanh mới trong năm 2022 – Luật Việt An

Bạn khởi đầu khởi nghiệp, bạn cần lựa chọn một mô hình kinh doanh tương thích ? Với kinh nghiệm tay nghề 15 năm hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ hỗ trợ thủ tục ĐK kinh doanh, công ty Luật Việt An tin yêu là hãng luật uy tín sát cánh cùng bạn trong quy trình khởi nghiệp .

Thay đổi đăng ký kinh doanh

ĐĂNG KÝ KINH DOANH – CÔNG TY LUẬT VIỆT AN, LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0979 05 77 68

Lựa chọn hình thức đăng ký kinh doanh

Hiện nay, theo lao lý của pháp lý Nước Ta, khi mở màn tiến hành kinh doanh trên thương trường, người khởi nghiệp có một số ít lựa chọn về quy mô kinh doanh. Cụ thể :

 • Đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể;
 • Đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp: Khác với tiến hành đăng ký kinh doanh hộ cá thể, khởi nghiệp theo hình thức thành lập doanh nghiệp người khởi nghiệp có một số lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp  2020 có hiệu lực 01/01/2021 như sau:
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân;
 • Thành lập công tyTNHH: bao gồm: công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Thành lập công ty cổ phần;
 • Thành lập công tyhợp danh (đối với một số lĩnh vực đặc thù).

Nhằm giúp người khởi nghiệp hiểu rõ hơn thực chất những mô hình kinh doanh cũng như những ưu điểm yếu kém của chúng trước khi lựa chọn thực thi hoạt động giải trí ĐK kinh doanh, Luật Việt An nghiên cứu và phân tích những giải pháp triển khai ĐK kinh doanh như sau :

Đăng ký kinh doanh theo hình thức thành lập hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP;

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh do một cá thể hoặc những thành viên hộ mái ấm gia đình ĐK xây dựng và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình so với hoạt động giải trí kinh doanh của hộ. Trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình ĐK hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện thay mặt hộ kinh doanh. Cá nhân ĐK hộ kinh doanh, người được những thành viên hộ mái ấm gia đình ủy quyền làm đại diện thay mặt hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh chỉ được ĐK một hộ kinh doanh trong khoanh vùng phạm vi toàn nước và được quyền góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá thể .

Ưu điểm của việc thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Không phải kê khai thuế hàng tháng, áp dụng chế độ thuế khoán và hóa đơn trực tiếp nên sổ sách, hồ sơ kế toán đơn giản cho chủ hộ kinh doanh;
 • Quy mô nhỏ phù hợp với hộ gia đình kinh doanh hoặc cá nhân bắt đầu kinh doanh, đặc biệt thực hiện cung cấp hàng hóa tiêu dùng trực tiếp cho cá nhân là chính như buôn bán quần áo, dịch vụ nhà hàng, ăn uống, thiết kế thời trang, buôn bán hàng tiêu dùng cá nhân, tạp hóa. Do đó, đối tác khách hàng chủ yếu là cá nhân không phải là doanh nghiệp;
 • Kinh đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể có thể được chuyển đổi sang đăng ký thành lập doanh nghiệp: công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.
 • Quản lý, quản trị hoạt động kinh doanh đơn giản.

Nhược điểm của việc thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Vì là thuế trực tiếp nên khi đối tác, bạn hàng mua bán hàng hóa của hộ cá thể là doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) nên nhiều doanh nghiệp sẽ không thích mua bán hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh cá thể;
 • Hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật là hình thức kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên phải chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh của mình tức là phải chịu trách nhiệm về tài sản dân sự của chủ hộ về hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể. Có thể nói đây là hạn chế rất lớn của hộ kinh doanh cá thể so với công ty TNHH và Công ty cổ phần, ở các loại hình doanh nghiệp này người góp vốn, góp cổ phần chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp đưa vào hoạt động kinh doanh.

Đăng ký kinh doanh theo hình thức thành lập doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá thể làm chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về mọi hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá thể. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện thay mặt theo Pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định hành động so với toàn bộ hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp ; có toàn quyền quyết định hành động việc sử dụng doanh thu sau khi đã nộp thuế và thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo pháp luật của Pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản trị, quản lý hoạt động giải trí kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản trị doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp. Những ưu điểm, điểm yếu kém của doanh nghiệp tư nhân .

Ưu điểm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn dữ thế chủ động trong việc quyết định hành động những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh của Doanh nghiệp. Chế độ nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin cậy cho đối tác chiến lược, người mua và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc ngặt nghèo bởi pháp lý như những mô hình doanh nghiệp khác .

Nhược điểm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân

Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro đáng tiếc của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không số lượng giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp .

Thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó :

 • Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn;
 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh .
Thành viên hợp danh có quyền quản trị công ty ; thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh nhân danh công ty ; cùng trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty. Thành viên góp vốn có quyền được chia doanh thu theo tỷ suất được pháp luật tại Điều lệ công ty ; không được tham gia quản trị công ty và hoạt động giải trí kinh doanh nhân danh công ty. Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định hành động những yếu tố quản trị công ty. Những ưu điểm, điểm yếu kém của Công ty hợp danh .

Ưu điểm khi thành lập công ty hợp danh

Ưu điểm của công ty hợp danh là tích hợp được uy tín cá thể của nhiều người. Do chính sách trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn của những thành viên hợp danh mà công ty hợp danh thuận tiện tạo được sự an toàn và đáng tin cậy của những bạn hàng, đối tác chiến lược kinh doanh. Việc điều hành quản lý quản trị công ty không quá phức tạp do số lượng những thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin cậy nhau .

Nhược điểm khi thành lập công ty hợp danh

Hạn chế của công ty hợp danh là do chính sách trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro đáng tiếc của những thành viên hợp danh là rất cao .
Thông thường chỉ vận dụng với những doanh nghiệp hoạt động giải trí trong nghành trình độ như Công ty Luật, truy thuế kiểm toán, thuế, …

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức triển khai hoặc một cá thể làm chủ sở hữu ; chủ sở hữu công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của công ty .

Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu
 • Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Nhược điểm khi thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;
 • Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do chỉ có một thành viên và không có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
 • Thời gian góp vốn của công ty là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp .

Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
 • Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;
 • Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Thời gian góp vốn của công ty là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành lập công ty cổ phần

Công ty CP là doanh nghiệp, trong đó :

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.

Công ty CP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy ghi nhận ĐK kinh doanh. Công ty CP có quyền phát hành sàn chứng khoán ra công chúng theo pháp luật của pháp lý về sàn chứng khoán .

Ưu điểm khi thành lập công ty cổ phần

 • Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

Nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần

 • Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, Kế toán.
 • Góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Chỉ những cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (nếu có sự chuyển nhượng cổ đông thì cổ đông sáng lập vẫn còn tên trên đăng ký kinh doanh, không bị mất đi dù chuyển nhượng hết vốn). Các cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau không phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chỉ thực hiện tại nội bộ doanh nghiệp.

Đối với công ty CP khi chuyển nhượng ủy quyền cổ đông bị áp thuế thu nhập cá thể theo chuyển nhượng ủy quyền sàn chứng khoán là 0,1 % ( dù công ty không có lãi hoặc chuyển nhượng ủy quyền CP dưới trị giá hiện tại ) vẫn bị áp mức thuế thu nhập cá thể theo mức thuế cố định và thắt chặt này .

Câu hỏi thường gặp về Đăng ký kinh doanh

Công ty thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại đâu?

Khi muốn xây dựng doanh nghiệp Công ty bắt buộc phải thực thi thủ tục ĐK doanh nghiệp tại : Phòng ĐK kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thủ tục ĐK doanh nghiệp trải qua Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp : dangkykinhdoanh.gov.vn

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu?

Quý khách hàng xây dựng hộ kinh doanh sẽ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân Q. / huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở .

Đăng ký kinh doanh mất thời gian bao lâu?

Theo pháp luật của Luật doanh nghiệp, thời hạn giải quyết và xử lý cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp là 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ .

Đăng ký kinh doanh có cần hộ khẩu thường trú hay không?

Việc xây dựng công ty không địa thế căn cứ vào hộ khẩu thường trú của người xây dựng mà người khởi nghiệp hoàn toàn có thể xây dựng công ty hoặc hộ thành viên ở bất kể tỉnh nào khi có nhu yếu kinh doanh tại tỉnh đó .

Đăng ký kinh doanh cần bao nhiêu vốn?

Theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp hiện hành, việc kê khai vốn bao nhiêu là quyền của doanh nghiệp, doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về vốn điều lệ của công ty. Trừ những ngành nghề có nhu yếu vốn pháp định doanh nghiệp phải ĐK mức vốn theo lao lý của pháp lý nhưng cũng không cần chứng tỏ nguồn vốn mà chỉ bảo vệ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với nguồn vốn kê khai và đủ nguồn vốn ký quỹ theo lao lý một số ít ngành nghề đơn cử .

Đăng ký kinh doanh phải có trụ sở không?

Theo lao lý của pháp lý hiện hành, trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp phải ĐK địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Chung cư và nhà ở xã hội không được ĐK làm trụ sở công ty cũng như địa chỉ của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh của công ty .

Đăng ký kinh doanh dùng hộ chiếu được không?

Theo quy định pháp luật, Giấy tờ pháp lý của cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp gồm: Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Công chức, viên chức có được đăng ký doanh nghiệp?

Theo quy định Luật doanh nghiệp : những đối tượng người tiêu dùng sau không được phép xây dựng và quản trị doanh nghiệp : Cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân Nước Ta ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân Nước Ta, trừ người được cử làm đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền để quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản trị tại doanh nghiệp nhà nước .

Dịch vụ của Công ty Luật Việt An trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn loại hình đăng ký kinh phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn các ưu nhược điểm chi tiết cho từng loại hình kinh doanh khi khách hàng tiến hành đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các thủ tục sau đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn các thủ tục thuế, bảo hiểm, tài chính kế toán, quyền sở hữu trí tuệ, quản trị, … trong quá trình kinh doanh.

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *