Hướng dẫn đăng ký kinh doanh tại nhà năm 2022

3.4 Công ty Luật ACC có tương hỗ dịch vụ đăng ký kinh doanh tại nhà không ?3.3 Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại nhà có giống hồ sơ nộp trực tiếp không3.2 Khi đăng ký kinh doanh tại nhà, doanh nghiệp có hoạt động giải trí thông thường không ?3.1 Đăng ký doanh nghiệp tại nhà có mất phí không ?3. Một số câu hỏi thường gặp

1. Đăng ký kinh doanh tại nhà là gì?

Có thể nói, việc đăng ký kinh doanh là bước đầu tiên để doanh nghiệp tuân thủ đúng thủ tục pháp lý và đi vào hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận trên thực tế. Tùy thuộc vào ngành nghề hoạt động, là ngành nghề có điều kiện hay không có điều kiện, chủ thể cũng phải thực hiện đăng ký kinh doanh. Vậy, để tiết kiệm thời gian, đăng ký kinh doanh tại nhà có được không? Bài viết dưới đây, công ty Luật ACC sẽ nêu cách thực hiện cho quý khách!

1 .Đăng ký kinh doanh tại nhàlà gì ?

Đăng ký kinh doanh tại nhà, thông thường được hiểu là hình thức đăng ký kinh doanh trực tuyến. Đây là một trong các hình thức được Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 20.

Theo đó, đây được hiểu là việc người xây dựng doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử gồm có những hồ sơ như lao lý về sách vở hồ sơ bản cứng và được biểu lộ dưới dạng văn bản điện tử .
Khi thực thi đăng ký qua mạng điện tử, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương tự hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và được hướng dẫn tại Chương V, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp .

2 .Cách đăng ký kinh doanh tại nhàbảo vệ thành công xuất sắc

Bước 1 : Tạo thông tin tài khoản đăng ký kinh doanh tại Cổng thông tin vương quốc về đăng ký doanh nghiệp .

Trong trường hợp này, thường thì, người có nhu yếu sẽ truy vấn vào website : https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/default.aspx
Cần phải có địa chỉ email, chứng tỏ nhân dân / căn cước công dân / hộ chiếu hoặc sách vở hợp lệ khác cũng như một vài thông tin liên lạc để hoạt động giải trí đăng ký thông tin tài khoản trở nên thuận tiện hơn .
Cũng trong bước này, người nộp hồ sơ cần chuẩn bị sẵn sàng công cụ ký xác nhận :
– Nếu nộp hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác nhận hồ sơ cần được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh có xác nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh. ( Sẽ được gửi mail về xác nhận thành công xuất sắc nếu thông tin hợp lệ và không có sai sót )
– Nếu nộp hồ sơ bằng Chữ ký số công cộng, người ký xác nhận hồ sơ cần được gán Chữ ký số công cộng vào Tài khoản ( Đối với chữ ký số thì cần phải mua )

Bước 2 : Nộp hồ sơđăng ký kinh doanh tại nhà

  1. Tạo hồ sơ

Trong phần này, cần phải thực thi chọn phương pháp nộp hồ sơ theo mục “ Đăng ký trực tuyến ” với việc chọn nộp hồ sơ sử dụng thông tin tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng. Sau đó, thực thi lựa chọn đăng ký xây dựng doanh nghiệp ( Thành lập mới doanh nghiệp / đơn vụ thường trực ) và lựa chọn một trong những mô hình có sẵn : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty CP, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, …
Cùng với bước này, cá thể có nhu yếu chọn loại sách vở nộp qua mạng điện tử và xác nhận thông tin đăng ký

  1. Nhập thông tin

Đây là bước nhập thông tin vào những khối tài liệu như : Hình thức đăng ký ; Địa chỉ ; Ngành nghề kinh doanh ; Tên doanh nghiệp / đơn vị chức năng thường trực ; tin tức về vốn ; tin tức về CP, cổ đông ( Nếu lựa chọn công ty CP ) ; Người đại diện thay mặt theo pháp lý ; tin tức về thuế ; Người liên hệ ; Người ký ( Thường là người nộp hồ sơ )

  1. Scan và tải tài liệu đính kèm

– Được tạo trực tuyến hoặc được Scan từ văn bản giấy bằng những app scan hoặc shop photo
– Có định dạng “. doc ” hoặc “. pdf ”
– Thể hiện đúng chuẩn, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy ( đã được ký tên theo lao lý ) và không có sự rơi lệch thông tin giữa bản giấy và bản nộp trực tuyến
– Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại sách vở trong hồ sơ bằng bản giấy
– Có dung tích không quá 15M b
Lưu ý : Bản Scan gồm có những sách vở chính dưới đây :
– Đối với xây dựng Doanh nghiệp tư nhân, gồm :
Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Bản sao sách vở pháp lý của cá thể so với chủ doanh nghiệp tư nhân .
– Đối với xây dựng công ty hợp danh, gồm :
Giấy ý kiến đề nghị đăng ký công ty hợp danh
Điều lệ công ty
Danh sách thành viên
Bản sao sách vở pháp lý của cá thể so với thành viên .
Bản sao Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo lao lý của Luật Đầu tư .
– Đối với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn
Giấy đề xuất đăng ký công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
Điều lệ công ty .

Danh sách thành viên.

Bản sao những sách vở sau đây : Giấy tờ pháp lý của cá thể so với thành viên là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ; Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với thành viên là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên là tổ chức triển khai. Đối với thành viên là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;
Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư .
– Đối với công ty CP
Giấy ý kiến đề nghị đăng ký công ty CP
Điều lệ công ty
Danh sách cổ đông sáng lập ; list cổ đông là nhà đầu tư quốc tế .
Bản sao những sách vở sau đây : Giấy tờ pháp lý của cá thể so với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ; Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với cổ đông là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai. Đối với cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;
Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư .

  1. Chuẩn bị hồ sơ

Đây là bước xác nhận mọi thông tin trên đã tương thích với hồ sơ đăng ký để nộp vào Phòng đăng ký kinh doanh

  1. Ký xác nhận và nộp hồ sơ

– Nếu nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, người ký xác nhận hồ sơ cần gán chữ ký số công cộng vào thông tin tài khoản. Sau khi hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trả tác dụng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh .
– Nếu nộp hồ sơ bằng thông tin tài khoản đăng ký kinh doanh thì chỉ cần xác nhận bằng gmail và số điện thoại cảm ứng hợp lệ

  1. Thanh toán điện tử

– Nếu hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần nộp phí công bố thông tin bằng phương pháp thanh toán giao dịch điện tử
– Trong trường hợp này cần có thẻ trong nước Smartlink, link banking với những ngân hàng nhà nước. Khi thanh toán giao dịch thành công xuất sắc, hồ sơ sẽ nộp vào phòng đăng ký kinh doanh

Bước 3 : Chờ thông tin hợp lệ và lấy hiệu quả

– Với bước này, hoàn toàn có thể hồ sơ cần phải sửa đổi bổ trợ dựa theo thông tin của cán bộ phòng Đăng ký kinh doanh
– Khi hợp lệ, hồ sơ chuyển sang trạng thái được chấp thuận đồng ý, có giấy biên nhận và doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh theo lịch hẹn ghi trong giấy biên nhận đó để lấy tác dụng

Để tìm hiểu quy trình nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các yêu cầu khác về hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh, mời bạn xem qua bài viết tại đây!

3. Một số câu hỏi thường gặp

3.1 Đăng ký doanh nghiệp tại nhà có mất phí không ?

Khi đăng ký kinh doanh tại nhà, phí thực hiện sẽ không mất nhưng phí nộp cho cơ quan nhà nước vẫn tương tự như hồ sơ bản giấy

3.2 Khiđăng ký kinh doanh tại nhà, doanh nghiệp có hoạt động giải trí thông thường không ?

Doanh nghiệp sẽ hoạt động giải trí thông thường bởi đây là những cách nộp hồ sơ được cơ quan nhà nước công nhận và có giá trị pháp lý, hoạt động giải trí như nhau

3.3 Hồ sơđăng ký kinh doanh tại nhàcó giống hồ sơ nộp trực tiếp không

Hồ sơ đăng ký kinh doanh tại nhà sẽ dựa trên hồ sơ bản giấy, được in và nộp trực tiếp. Chỉ khác là khách hàng cần phải scan và nộp bản mềm lên hệ thống

3.4 Công ty Luật ACC có tương hỗ dịch vụđăng ký kinh doanh tại nhàkhông ?

Chúng tôi luôn sẵn sàng chuẩn bị sát cánh cùng hành khách nếu quý khách có nhu yếu

Trên đây là tư cấn của chúng tôi về cách đăng ký kinh doanh tại nhà. Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn tự hào là đơn vị trợ giúp pháp lý hàng đầu giúp quý khách thực hiện mong muốn về đăng ký kinh doanh của mình. Khi có nhu cầu, liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất.

Đánh giá post

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận