Khoa Quản trị kinh doanh

1. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ

Tiền thân là Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản trị Kinh doanh được xây dựng từ năm 2007. Sau hơn 10 năm hoạt động giải trí, Khoa Quản trị kinh doanh đã có những bước tăng trưởng mạnh về cả số lượng và chất lượng trên mọi nghành nghề dịch vụ .
Hiện nay, Khoa xây dựng 03 bộ môn :

      –   Bộ môn Quản trị Chiến lược

Bạn đang đọc: Khoa Quản trị kinh doanh

– Bộ môn Quản trị Marketing
– Bộ môn Kinh doanh Quốc tế

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Quản trị kinh doanh là đơn vị chức năng thuộc Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội, có công dụng tham mưu cho Giám đốc về thiết kế xây dựng, tổ chức triển khai triển khai chương trình giảng dạy và nghiên cứu và điều tra khoa học, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng nghành Quản trị kinh doanh ; quản trị công tác làm việc trình độ và quản trị sinh viên theo nghĩa vụ và trách nhiệm và thẩm quyền .
1. Xây dựng chương trình huấn luyện và đào tạo ; tổ chức triển khai triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức triển khai quy trình giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức thuộc nghành Quản trị kinh doanh theo lao lý và những hoạt động giải trí giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Cơ sở II ;
2. Đề xuất việc mở ngành và duy trì giảng dạy ngành thuộc nghành nghề dịch vụ Quản trị kinh doanh ;
3. Xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến hợp tác với những cơ sở huấn luyện và đào tạo, điều tra và nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc điều tra và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến ;
4. Phối hợp với những đơn vị chức năng có tương quan về việc liên hệ và tổ chức triển khai cho sinh viên, giảng viên đi thực tập, thưởng thức thực tiễn ;
5. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung, chiêu thức dạy học, nghiên cứu và điều tra khoa học, hoạt động và sinh hoạt trình độ ;
6. Biên soạn chương trình, giáo trình và những tài liệu ship hàng dạy học. Phối hợp với những phòng, khoa tương quan tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra, nâng cấp cải tiến giải pháp dạy học ;
7. Đề xuất shopping trang thiết bị ship hàng cho việc giảng dạy và học tập, thực hành thực tế, thực tập, điều tra và nghiên cứu khoa học và những thiết bị khác theo pháp luật ;
8. Thực hiện công tác làm việc giáo vụ khoa theo pháp luật ; làm thủ tục đề xuất thanh toán giao dịch chính sách cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị chức năng quản trị theo lao lý hiện hành ;
9. Phối hợp với phòng Công tác sinh viên và những đơn vị chức năng có tương quan trong việc quản trị, giáo dục sinh viên và công tác làm việc cố vấn học tập ;
10. Tổ chức những lớp giảng dạy, tu dưỡng trình độ và nhiệm vụ theo nhu yếu xã hội ;
11. Thực hiện kế hoạch chung của Cơ sở II về tuyển dụng, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ cho giảng viên và giáo vụ khoa ;
12. Quản lý tàng trữ tài liệu và hồ sơ những hoạt động giải trí của Khoa ;
13. Quản lý và sử dụng có hiệu suất cao nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và những trang thiết bị được giao theo pháp luật ;
14. Phối hợp triển khai trong công tác làm việc tuyển sinh, quản trị nhân sự, quản trị chất lượng … ; Quản lý những câu lạc bộ học thuật .
15. Thực hiện những trách nhiệm khác do Giám đốc giao .

3. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC, GIẢNG VIÊN

3.1. Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học của Khoa là tổ chức triển khai tư vấn Trưởng khoa trong việc tổ chức triển khai những công tác làm việc nghiên cứu và điều tra khoa học và nhìn nhận hiệu quả điều tra và nghiên cứu khoa học trong Khoa. Để bảo vệ tính khách quan, Hội đồng Khoa học Khoa được xây dựng gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên là những Tiến sĩ thuộc những Trường Đại học đóng trên địa phận TP.HCM.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

( Theo QĐ số : 92 / QĐ-CSII, ngày 01/03/2019 của Giám đốc CSII, Trường ĐH Lao động Xã hội )
1. TS. Đỗ Thị Hoa Liên quản trị
2. ThS. Lê Thị Út Thư ký
3. TS. Nguyễn Văn Tuyên Thành viên
4. TS. Bảo Trung Thành viên
5. TS. Trần Thanh Toàn Thành viên
6. ThS. Phạm Đình Dzu Thành viên
7. ThS. Bùi Hoàng Ngọc Thành viên

3.2 Đội ngũ giảng viên

Hiện nay, Khoa Quản trị kinh doanh có 12 giảng viên cơ hữu, gồm 03 Tiến sĩ, 04 Nghiên cứu sinh, 04 thạc sĩ và 01 giảng viên đang học Cao học, là những giảng viên có trình độ trình độ, nhiều kinh nghiệm tay nghề, tận tâm và nghĩa vụ và trách nhiệm trong giảng giảng dạy và nghiên cứu và điều tra khoa học. Trong đó, nhiều giảng viên của Khoa đã từng kinh qua những công tác làm việc quản trị thực tiễn tại những đơn vị chức năng kinh doanh, đây là những kinh nghiệm tay nghề thực tiễn sẽ được truyền đạt giúp sinh viên tiếp cận nhanh và trong thực tiễn hóa chuyên ngành được đào tạo và giảng dạy .

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

1

Trưởng khoa:

TS. Đỗ Thị Hoa Liên
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Phụ trách chung ; đảm nhiệm khoa học – đào tạo
Các học phần đảm nhiệm :

  • Quản trị sản xuất
  • Quản trị dự án
  • Kế hoạch kinh doanh
2

Trưởng BM Kinh tế học (Theo cơ cấu tổ chức cũ)

TS. Nguyễn Văn Tuyên
Chuyên ngành : Kinh tế học
Các học phần đảm nhiệm :

  • Kinh tế vi mô
  • Kinh tế phát triển
3

Phụ trách BM Quản trị (Theo cơ cấu tổ chức cũ)

ThS ( NCS ). Phạm Đình Dzu
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Các học phần đảm nhiệm :
– Quản trị chất lượng
– Quản trị Marketing
– Kỹ năng thao tác và Quản trị nhóm

4

P. Trưởng BM Quản trị (Theo cơ cấu tổ chức cũ)

ThS. Lê Thị Út
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Các học phần đảm nhiệm :
– Quản trị học
– Quản trị kế hoạch
– Văn hóa doanh nghiệp

5

Giảng viên

TS. Hoàng Thị Bích Diên
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Các học phần đảm nhiệm :
– Kỹ năng chỉ huy và ra quyết định hành động kinh doanh
– Hệ thống thông tin quản trị
– Thương mại điện tử
– Kỹ năng quản trị và tăng trưởng bản thân

6

Giảng viên

ThS ( NCS ). Bùi Hoàng Ngọc
Chuyên ngành : Kinh tế học
Các học phần đảm nhiệm :
– Lý thuyết tổ chức triển khai
– Quản trị chuỗi đáp ứng

7

Giảng viên

ThS ( NCS ). Lê Thị Minh Tuyền
Chuyên ngành : Kinh tế học
Các học phần đảm nhiệm :
– Kinh tế vĩ mô
– Quản trị tiếp thị quảng cáo

8

Giảng viên

ThS ( NCS ). Hồ Trần Quốc Hải
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Các học phần đảm nhiệm :
– Kinh tế vi mô
– Marketing cơ bản
– Kỹ năng soạn văn bản quản trị và kinh doanh

9

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Oanh
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Các học phần đảm nhiệm :
– Kinh tế vi mô
– Logistics
– Quản trị học

10

Giảng viên

ThS. Trương Hoàng Chinh
Chuyên ngành : Kinh tế
Các học phần đảm nhiệm :
– Kinh tế vĩ mô
– Công ty đa vương quốc và kế hoạch kinh doanh toàn thế giới
– Thị phần quốc tế và kinh doanh xuất nhập khẩu

11

Giảng viên

ThS. Đinh Thị Mừng
Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Các học phần đảm nhiệm :
– Kinh tế quốc tế
– Marketing cơ bản
– Khởi sự và niềm tin kinh doanh

12

Giảng viên

CN ( Cao học ) Trần Thị Hoàng Ngân
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Các học phần đảm nhiệm :
– Marketing cơ bản
– Quản trị sự đổi khác

4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành theo Quyết định số 1711/QĐ-ĐHLĐXH ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội)

4.1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung

Chương trình giảng dạy ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH nhằm mục đích giảng dạy sinh viên trở thành cử nhân Quản trị Kinh doanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và sức khỏe thể chất tốt ; có tư duy kinh tế tài chính, kinh doanh tổng hợp ; hiểu biết cả về lý luận và thực tiễn trình độ, nhiệm vụ trong nghành nghề dịch vụ quản trị kinh doanh ; có năng lực vận dụng những kỹ năng và kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh tế tài chính để tiến hành những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh ; tạo lập và tăng trưởng doanh nghiệp góp thêm phần thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Mục tiêu cụ thể

 Về kiến thức

Chương trình giảng dạy ngành quản trị kinh doanh trang bị những kỹ năng và kiến thức khoa học xã hội, tự nhiên làm cơ sở ; kỹ năng và kiến thức về Kinh tế – Tài chính, Quản trị làm nền tảng ; kỹ năng và kiến thức thiết yếu về ngoại ngữ, công nghệ thông tin và những kỹ năng và kiến thức chuyên ngành về quản trị kinh doanh như : Quản trị kế hoạch ; Quản trị nguồn nhân lực ; Quản trị dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ; Quản trị kinh tế tài chính doanh nghiệp ; Quản trị chất lượng ; Quản trị marketing ; … nhằm mục đích trang bị cho sinh viên đủ năng lượng để triển khai tốt những việc làm tiếp đón, tăng trưởng được năng lượng quản trị những tổ chức triển khai trong điều kiện kèm theo hội nhập quốc tế .

Về kỹ năng

Chương trình giảng dạy quản trị kinh doanh rèn luyện cho người học những phẩm chất cần có của người kinh doanh để thao tác một cách hiệu suất cao trong thiên nhiên và môi trường kinh doanh hội nhập quốc tế ; có kỹ năng và kiến thức nhận định và đánh giá và nghiên cứu và phân tích trường hợp, thiết kế xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những kế hoạch kinh doanh và năng lực ra quyết định hành động để xử lý những yếu tố phát sinh trong thực tiễn kinh doanh .
Chương trình cũng góp thêm phần hình thành và tăng trưởng những kiến thức và kỹ năng thao tác độc lập ; kỹ năng và kiến thức phối hợp, tổ chức triển khai, điều hành quản lý hoạt động giải trí theo nhóm một cách hiệu suất cao. Phát triển những những kiến thức và kỹ năng tiếp xúc, đàm phán và quan hệ với công chúng. Chú trọng tăng trưởng năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong hoạt động giải trí kinh doanh và quản trị kinh doanh .

Về phẩm chất, đạo đức

Xây dựng ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và tác phong thao tác chuyên nghiệp. Chú trọng kiến thiết xây dựng ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp lý của Nhà nước và của nơi thao tác ; Có nghĩa vụ và trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao của một nhà quản trị ; Tạo dựng ý thức thay đổi, năng động trong hoạt động giải trí nghề nghiêp, có nếp sống lành mạnh, tự tin và cầu thị ; có niềm tin Giao hàng hội đồng, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và mọi người .

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh hoàn toàn có thể trở thành những nhân viên thao tác tại những phòng, ban công dụng của tổ chức triển khai, đặc biệt quan trọng là những doanh nghiệp hoặc tư vấn cho những nhà quản trị những cấp trong cỗ máy quản trị của doanh nghiệp. Tùy năng lực và điều kiện kèm theo đơn cử, cử nhân Quản trị kinh doanh hoàn toàn có thể trở thành những người kinh doanh hay giám đốc quản lý và điều hành chuyên nghiệp ở toàn bộ những mô hình tổ chức triển khai kinh doanh trong nước và quốc tế. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể làm công tác làm việc giảng dạy và nghiên cứu và điều tra về quản trị kinh doanh tại những trường ĐH, cao đẳng và tầm trung chuyên nghiệp .

Trình độ ngoại ngữ và tin học:

Trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 450 hoặc những bài thi quốc tế có qui đổi tương tự ; sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có năng lực ứng dụng một số ít ứng dụng tin học trong quản trị kinh doanh .

4.2. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Kiến thức giáo dục đại cương

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Các học phần bắt buộc

Kiến thức cơ sở của khối ngành

Những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin 1 Kinh tế vi mô
Những nguyên tắc cơ bản của CN Mác-Lênin 2 Kinh tế vĩ mô
Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyên lý thống kê
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Luật Kinh tế
Tiếng Anh cơ bản 1 Marketing cơ bản
Tiếng Anh cơ bản 2

Kiến thức cơ sở Ngành

Tin học cơ bản 1

Học phần bắt buộc

Tin học cơ bản 2 Nguyên lý kế toán ( I )
Toán hạng sang 1 Quản trị học
Toán hạng sang 2 Tài chính – Tiền tệ
Lý thuyết Xác Suất và TK toán Lý thuyết tổ chức triển khai
Pháp luật đại cương Kinh tế quốc tế
Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất

Học phần tự chọn (chọn 1/3)

Giáo dục đào tạo quốc phòng – An ninh Kinh tế lượng

Các học phần tự chọn (chọn 1/4)

Văn hóa doanh nghiệp
Soạn thảo văn bản Kinh tế tăng trưởng
Phương pháp luận NCKH
Logic học
Tâm lý học đại cương

3.Kiến thức ngành và chuyên ngành

Kiến thức ngành

Kiến thức bổ trợ

Học phần bắt buộc

Học phần bắt buộc

Quản trị kế hoạch Thực hành TOEIC
Quản trị marketing Tiếng Anh chuyên ngành QTKD
Quản trị sản xuất Phân tích và giải quyết và xử lý tài liệu với SPSS
Quản trị chuỗi đáp ứng Phần mềm quản trị kinh doanh
Quản trị nhân lực Kỹ năng chỉ huy và ra quyết định hành động kinh doanh
Quản trị kinh tế tài chính doanh nghiệp Kỹ năng tiếp xúc và đàm phán kinh doanh
Kế toán quản trị Kỹ năng thao tác và quản trị nhóm trong kinh doanh
Khởi sự kinh doanh và tạo lập Doanh Nghiệp

Học phần tự chọn (chọn 1/3)

Học phần tự chọn (chọn 1/2)

Tín dụng và thanh toán giao dịch
Quản trị sự biến hóa Kỹ năng ứng xử và phỏng vấn việc làm
Thị Trường sàn chứng khoán Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Kiến thức chuyên ngành

Học phần bắt buộc

Quản trị tiếp thị quảng cáo

Thực tập cuối khóa

Quản trị dự án Bất Động Sản

Khóa luận tốt nghiệp

Quản trị chất lượng

Các học phần thay thế KLTN

Thương mại điện tử Kế hoạch kinh doanh
Logistics Công ty đa vương quốc và kế hoạch kinh doanh toàn thế giới
Quản trị rủi ro đáng tiếc kinh doanh

5. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Hội thảo khoa học

Hàng năm Khoa ĐK và tổ chức triển khai 02 hội thảo chiến lược khoa học với chủ đề nhiều mẫu mã để những giảng viên trao đổi, học hỏi, update những kiến thức và kỹ năng mới nhằm mục đích mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hội thảo do Khoa tổ chức triển khai đã có nhiều bài viết của những giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài trường, cùng đại diện thay mặt những doanh nghiệp như Hội thảo “ Phát triển bền vững và kiên cố Du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong mối link vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam ” ; “ Nâng cao năng lượng NCKH so với giảng viên trẻ tại cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội ” ; “ Đào tạo kết nối với doanh nghiệp trong toàn cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư ” ; “ Khởi nghiệp Đổi mới, phát minh sáng tạo trong sinh viên ” ; “ Đề xuất giải pháp, chủ trương thiết kế xây dựng và triển khai hệ sinh thái khởi nghiệp trong người trẻ tuổi tỉnh Bến Tre ” .

5.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên

Từ năm năm nay, giảng viên trong khoa tích cực tham gia NCKH với những hoạt động giải trí như tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng và thực thi nhiều đề tài khoa học cấp Tỉnh, cấp Trường, viết những bài báo khoa học :
– Chủ biên 01 Giáo trình chuyên ngành QTKD ;
– Biên soạn 03 bài giảng ;
– Chủ nhiệm 02 trách nhiệm khoa học cấp tỉnh tại tỉnh Bình Phước và tỉnh Bến Tre ;
– Chủ nhiệm 05 đề tài NCKH cấp Trường đã được nghiệm thu sát hoạch ;
– Thành viên bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học thuộc hạng mục Scopus ; bài báo quốc tế có chỉ số ISSN ;
– Hàng năm những giảng viên trong khoa có nhiều bài viết được đăng ở những Tạp chí khoa học và những Hội thảo quốc tế, vương quốc tổ chức triển khai trong nước ;
– Hàng năm giảng viên Khoa QTKD hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên triển khai những đề tài nghiên cứu và điều tra khoa học và đạt hiệu quả tốt .

6. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

– Chi bộ: Hàng năm chi bộ Quản trị kinh doanh – Ngoại ngữ và Bảo hiểm luôn đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Công đoàn: Công đoàn viên Khoa Quản trị kinh doanh tham gia tích cực vào các hoạt động do Công đoàn Trường tổ chức.

– Đoàn thanh niên: Chi Đoàn khoa tích cực trong các hoạt động thanh niên của Khoa, của Trường.

7. HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

Hàng năm sinh viên chuyên ngành QTKD ĐK và thực thi nhiều hoạt động giải trí NCKH như : Mỗi năm tối thiểu có 05 nhóm sinh viên ĐK đề tài NCKH, nhiều sinh viên tham gia những cuộc thi, những cuộc tọa đàm chuyên đề trong và ngoài trường, nhằm mục đích củng cố, nâng cao kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng .
Sinh viên Khoa QTKD tích cực tham gia những hoạt động giải trí Đoàn, Hội .

Thông tin các hoạt động năm 2018 và 2019 của Khoa QTKD:

Chương trình: Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí Vĩ đại – Khởi nghiệp Kiến Quốc

Chương trình: Tọa đàm “Ý tưởng, lập kế hoạch kinh doanh cùng những kỹ năng mềm cho sinh viên”

Chương trình: Tọa đàm và hội thảo khoa học tại bến tre

Hội thảo, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận