Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất 2022

Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất năm 2019 được sửa đổi bổ sung cho Luật số: 61/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010, nhằm điều chỉnh tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Hãy cùng eBaohiem tìm hiểu văn bản pháp lý này nhé.

Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất

Bộ luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm (PDF)

Luật gồm 9 chương và 129 điều, lao lý khá chi tiết cụ thể những nội dung để bảo vệ hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm. eBaohiem xin ra mắt những nội dung quan trọng mà người mua hay chăm sóc. Bạn hoàn toàn có thể xem những bản luật không thiếu tại đây
+ Luật kinh doanh bảo hiểm 2019 ( Luật số 42/2019 / QH14 – Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ )
+ Luật kinh doanh bảo hiểm 2010 ( Luật số 61/2010 / QH12 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM )
+ Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 ( Luật số 24/2000 / QH10 của Quốc hội : Kinh doanh Bảo hiểm )

LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 

Ngày 14/06/2019, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 42/2019/QH14. Cụ thể, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm; tổ chức cung cấp dịch vụ này phải mua bảo hiểm trác nhiệm nghề nghiệp phù hợp với từng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức nói trên còn có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích thông tin khách hàng, không cung cấp thông tin cho bên thứ 3 nếu không được khách hàng đồng ý…
Mặt khác, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm cho hợp đồng mà mình là bên mua hoặc bên được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm cho hợp đồng mà mình thu xếp thực hiện.

>> Những sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm 2019

NỘI DUNG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM MỚI NHẤT

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 7. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

Bảo hiểm nhân thọ gồm có :
a ) Bảo hiểmtrọn đời ;
b ) Bảo hiểm sinh kỳ ;
c ) Bảo hiểm tử kỳ ;
d ) Bảo hiểmhỗnhợp ;
đ ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ ;
e ) Bảo hiểm liên kếtđầu tư ;
g ) Bảo hiểmhưu trí .
Bảo hiểm phi nhân thọ gồm có :
a ) Bảo hiểmtài sản và bảo hiểm thiệt hại ;
b ) Bảohiểm hàng hoá luân chuyển đường đi bộ, đường thủy, đường thủy trong nước, đường tàu và đường hàng không ;
c ) Bảo hiểm hàngkhông ;
d ) Bảo hiểmxecơ giới ;
đ ) Bảo hiểm cháy, nổ ;
e ) Bảo hiểmthân tàu và nghĩa vụ và trách nhiệm dânsự của chủ tàu ;
g ) Bảo hiểmtrách nhiệm ;
h ) Bảo hiểmtín dụng vàrủi ro kinh tế tài chính ;
i ) Bảo hiểm thiệthại kinh doanh ;
k ) Bảo hiểm nôngnghiệp .
Bảo hiểm sức khoẻ gồm có :
a ) Bảo hiểm tai nạn thương tâm con người ;
b ) Bảo hiểmy tế ;
c ) Bảo hiểmchăm sóc sức khoẻ .

http://doitac.ebaohiem.com/

Điều 8. Bảo hiểm bắt buộc

1. Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp lý pháp luật về điều kiện kèm theo bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai .
Bảo hiểm bắt buộc chỉ vận dụng so với 1 số ít loại bảo hiểm nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ quyền lợi công cộng và bảo đảm an toàn xã hội .
2. Bảo hiểm bắt buộc gồm có :
A ) Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển hàng không so với hành khách ;
B ) Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp so với hoạt động giải trí tư vấn pháp lý ;
C ) Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ;
D ) Bảo hiểm cháy, nổ. ( chi tiết cụ thể )
3. Căn cứ vào nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội từng thời kỳ, nhà nước trình ủy ban thường vụ Quốc hội lao lý loại bảo hiểm bắt buộc khác .

Điều 9 .Tái bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, gồm có cả doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế, tổ chức triển khai nhận tái bảo hiểm quốc tế. Doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế, tổ chức triển khai nhận tái bảo hiểm quốc tế phảiđạt thông số tin tưởng theo xếp hạng của công ty nhìn nhận tin tưởng quốc tế do Bộ Tài chính pháp luật. ”

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm .

Điều 19. Trách nhiệm cung cấp thông tin

1. Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng khá đầy đủ thông tin tương quan đến hợp đồng bảo hiểm, lý giải những điều kiện kèm theo, lao lý bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm ; bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng rất đầy đủ thông tin tương quan đến đối tượng người dùng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, trung thực của thông tin đó. Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí hiểm về thông tin do bên mua bảo hiểm phân phối .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời gian đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây :
A ) Cố ý phân phối thông tin sai thực sự nhằm mục đích giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường ;
B ) Không triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc phân phối thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này .
3. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung ứng thông tin sai thực sự nhằm mục đích giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng bảo hiểm ; doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung ứng thông tin sai thực sự .

Điều 21. Giải thích hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có pháp luật không rõ ràng thì lao lý đó được lý giải theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm .

VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Điều 85. Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm hoàn toàn có thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền triển khai những hoạt động giải trí sau đây :
1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm ;
2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm ;
3. Thu phí bảo hiểm ;
4. Thu xếp xử lý bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ;
5. Thực hiện những hoạt động giải trí khác có tương quan đến việc thực thi hợp đồng bảo hiểm .

Điều 90. Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm

Nội dung hoạt động giải trí môi giới bảo hiểm gồm có :
1. Cung cấp thông tin về mô hình bảo hiểm, điều kiện kèm theo, lao lý, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm ;
2. Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc nhìn nhận rủi ro đáng tiếc, lựa chọn mô hình bảo hiểm, điều kiện kèm theo, lao lý, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm ;
3. Đàm phán, sắp xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm ;
4. Thực hiện những việc làm khác có tương quan đến việc triển khai hợp đồng bảo hiểm theo nhu yếu của bên mua bảo hiểm .

Điều 98. Đầu tư vốn

1. Việc góp vốn đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo vệ bảo đảm an toàn, hiệu suất cao và cung ứng được nhu yếu chi trả tiếp tục cho những cam kết theo hợp đồng bảo hiểm .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn thảnh thơi của mình để góp vốn đầu tư ở Nước Ta trong những nghành sau đây :
A ) Mua trái phiếu nhà nước ;
B ) Mua CP, trái phiếu doanh nghiệp ;
C ) Kinh doanh bất động sản ;
D ) Góp vốn vào những doanh nghiệp khác ;
Đ ) Cho vay theo lao lý của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ;
E ) Gửi tiền tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
3. nhà nước lao lý đơn cử hạng mục góp vốn đầu tư thuộc những nghành nghề dịch vụ lao lý tại khoản 2 Điều này và tỷ suất vốn thư thả được phép góp vốn đầu tư vào mỗi hạng mục góp vốn đầu tư nhằm mục đích bảo vệ cho doanh nghiệp bảo hiểm luôn duy trì được năng lực thanh toán giao dịch .

LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

Tên văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung văn bản

Luật Kinh doanh bảo hiểm 24/2000 / QH10 09/12/2000 Quốc hội Luật lao lý về hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm

Download

Nghị định 45/2007 / NĐ-CP 27/03/2007 nhà nước Quy định chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Download

Nghị định 46/2007 / NĐ-CP 27/03/2007 nhà nước Quy định chính sách kinh tế tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Download

Luật sửa đổi bổ trợ Luật kinh doanh bảo hiểm
61/2010 / QH12
24/11/2010 Quốc hội Luật sửa đổi bổ trợ một số ít điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Download

Nghị định 123 / 2011 / NĐ-CP 28/12/2011 nhà nước Quy định cụ thể 1 số ít điều của Luật sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ trợ nghị định 45/2007 / NĐ-CP

Download

Thông tư 124 / 2012 / TT-BTC 30/07/2012 Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành nghị định 45/2007 / NĐ-CP và Luật Sửa đổi bổ trợ luật Kinh doanh bảo hiểm

Download

Download phụ lục

Thông tư 125 / 2012 / TT-BTC 30/07/2012 Bộ Tài chính Quy định về những khoản mục ngân sách trong kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Download

Thông tư 232 / 2012 / TT-BTC 28/12/2012 Bộ Tài chính Hướng dẫn kế toán vận dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và Trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế

Download

Nghị định 98/2013 / NĐ-CP 28/08/2013 nhà nước Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số kiến thiết

Download

Nghị định 68/2014 / NĐ-CP 09/07/2014 nhà nước Sửa đổi bổ trợ một số ít điều của nghị định 45/2007 / NĐ-CP

Download

Thông tư 194 / năm trước / TT-BTC

17/12/2014 Bộ Tài chính Sửa đổi bổ trợ một số ít điều của Thông tư 124 / 2012 / TT-BTC và Thông tư 125 / 2012 / TT-BTC

Download

Nghị định 12/2015 / NĐ-CP 12/02/2015 nhà nước Quy định chi tiết cụ thể thi hành Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những Luật và thuế sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những nghị định về thuế

Download

Quyết định 15 / QĐ-QLBH

10/03/2015 Bộ Tài chính Ban hành quy định tổ chức triển khai thi, cấp chứng từ đại lý bảo hiểm Download
Nghị Định 73/2016 / NĐ-CP của nhà nước 01/07/2016 Chính Phủ Quy định chi tiết cụ thể thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Luật kinh doanh bảo hiểm >> Download

CẦN TƯ VẤN VỀ LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM MỚI NHẤT

Tự hào là nền tảng bảo hiểm lớn nhất tại Việt Nam, chúng tôi sẽ giúp bạn sẽ được tư vấn cụ thể về lựa chọn sản phẩm, tư vấn điều khoản hợp đồng bảo hiểm cũng như hỗ trợ bồi thường khi không may gặp sự cố bảo hiểm. Hãy để lại thông tin liên hệ dưới đây.

Hoặc muốn trở thành đối tác chiến lược phân phối mẫu sản phẩm bảo hiểm với thu nhập thu động ngay trên app Moncover, đơn thuần bạn tải apps moncover và trở thành đối tác chiến lược của chúng tôi .
>> Xem ngay Bảo hiểm FWD đón đầu đổi khác 3.0
#luatkinhdoanhbaohiem

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận