Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới 【+Full Biểu Mẫu+】

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh
trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/
chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi : Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh
Tên doanh nghiệp ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … CÔNG TY NAM VIỆT LUẬT … … … … …

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……….Điền mã số doanh nghiệp tại đây……………

Số Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh ( chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp / mã số thuế ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh :
a ) Đối với doanh nghiệp :
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 03 năm 2020 cho đến ngày 28 tháng 02 năm 2021
Lý do tạm ngừng : Do dịch bệnh tác động ảnh hưởng nên không hề liên tục kinh doanh
b ) Đối với Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh :
Đăng ký tạm ngừng hoạt động giải trí từ ngày … tháng … năm … … .. cho đến ngày … tháng … năm … … … so với Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh sau :
Tên Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh ( ghi bằng chữ in hoa ) … … … … …
Mã số / Mã số thuế của Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh : … … … … … … ..
Số Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí ( trường hợp không có mã số Trụ sở / mã số thuế ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Lý do tạm ngừng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chi nhánh chủ quản ( chỉ kê khai so với trường hợp ĐK tạm ngừng hoạt động giải trí khu vực kinh doanh thường trực Trụ sở ) :
Tên Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Mã số Trụ sở / Mã số thuế của Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Do Phòng Đăng ký kinh doanh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
cấp ngày : … .. / … … / … … … … …
2. Trường hợp liên tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo :
a ) Đối với doanh nghiệp :
Đăng ký liên tục kinh doanh từ ngày …. tháng …. năm … …
b ) Đối với Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh :
Đăng ký liên tục hoạt động giải trí từ ngày …. tháng …. năm … … so với Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh sau :
Tên Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh ( ghi bằng chữ in hoa )
Mã số / Mã số thuế của Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh : … … … … .
Số Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí ( trường hợp không có mã số Trụ sở / mã số thuế ) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chi nhánh chủ quản ( chỉ kê khai so với trường hợp ĐK liên tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của khu vực kinh doanh thường trực Trụ sở ) : … … … … … … … … … ..
Tên Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số Trụ sở / Mã số thuế của Trụ sở :
Số Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí Trụ sở ( trường hợp không có mã số Trụ sở / mã số thuế của Trụ sở ) :

……………………………………………………………………………………………………

Do Phòng Đăng ký kinh doanh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
cấp ngày : … .. / …. / … … … … ..
Doanh nghiệp cam kết về tính đúng mực, trung thực và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung của Thông báo này .

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận