Thủ Tục Đăng Ký Hộ Kinh Doanh | Luật Hùng Thắng

Nhiều người khi bắt đầu kinh doanh không biết nên thành lập công ty hay đi đăng ký hộ kinh doanh hộ cá thể để phù hợp với quy mô hoạt động của bản thân. Hộ kinh doanh cá thể là một mô hình hoạt động khá phổ biến ở Việt Nam. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh hộ cá thể được quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh, nội dung tư vấn đăng ký kinh doanh như sau:

Đăng Ký Kinh Doanh

1. Khái niệm

Hộ kinh doanh do một cá thể hoặc những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký kinh doanh xây dựng công ty và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình so với hoạt động giải trí kinh doanh của hộ. Trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký kinh doanh hộ cá thể thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện thay mặt hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được những thành viên hộ mái ấm gia đình ủy quyền làm đại diện thay mặt hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh .

2. Đối tượng được đăng ký hộ kinh doanh

Là cá nhân, thành viên hộ gia đình:

 • Công dân Nước Ta
 • Có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ

Trừ những trường hợp sau đây :

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự ; người bị mất năng lượng hành vi dân sự ; người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ;
 • Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định ;
 • Các trường hợp khác theo lao lý của pháp lý có tương quan .

3. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm có :

 • Giấy ý kiến đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ;
 • Giấy tờ pháp lý của cá thể so với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký kinh doanh hộ cá thể ;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ mái ấm gia đình về việc xây dựng hộ kinh doanh trong trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh ;
 • Bản sao văn bản chuyển nhượng ủy quyền của thành viên hộ mái ấm gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh .

4. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được triển khai tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh

Bước 2: Xét tính hợp lệ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn từ 03 đến 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ .
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông tin bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người xây dựng hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ nguyên do và những nhu yếu sửa đổi, bổ trợ hồ sơ ( nếu có ) .

Bước 3: Nhận kết quả

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ .
 • Định kỳ vào tuần thao tác tiên phong hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi list hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản trị chuyên ngành cấp tỉnh .

5. Nghĩa vụ của hộ kinh doanh cá thể

– Không được kinh doanh những ngành, nghề bị cấm kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông tin về hành vi vi phạm và ra quyết định hành động tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh .
– Đáp ứng đủ điều kiện kèm theo kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh có điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý và bảo vệ duy trì điều kiện kèm theo góp vốn đầu tư kinh doanh đó trong suốt quy trình hoạt động giải trí kinh doanh. Việc quản trị nhà nước so với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kèm theo kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo pháp luật của pháp lý chuyên ngành. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo nhưng không cung ứng đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông tin yêu câu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kèm theo, đồng thời thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .
– Kê khai thuế, nộp thuế và triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo lao lý của pháp lý .
– Bảo đảm quyền, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động theo pháp luật của pháp lý về lao động. ’
– Bảo đảm và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp lý pháp luật hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố .
– Thực hiện rất đầy đủ, kịp thời những nghĩa vụ và trách nhiệm về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký đổi khác nội dung đăng ký hộ kinh doanh, công khai thông tin về xây dựng và hoạt động giải trí, báo cáo giải trình và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý. Cụ thể :
– Hộ kinh doanh chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính trung thực, đúng mực của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo giải trình thiếu đúng mực, chưa vừa đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ trợ những thông tin đó. Hộ kinh doanh bị tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh trong những trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là trá hình ; hộ kinh doanh do những người không được quyền xây dựng hộ kinh doanh xây dựng ( xem thêm Điều 78 Nghị định số 78/2015 / NĐ-CP ). Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là trá hình, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông tin về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định hành động tịch thu Giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh .
– Khi đổi khác nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông tin nội dung đổi khác với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Trường hợp hồ sơ đăng ký đổi khác nội dung đăng ký hộ kinh doanh là trá hình thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông tin về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những biến hóa trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực thi trên cơ sở những thông tin trá hình và Phục hồi lại Giấy ghi nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông tin với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý .

– Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

– Tuân thủ lao lý của pháp lý về quốc phòng, bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên, bảo vệ di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hoá và danh lam thắng cảnh .
– Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm về đạo đức kinh doanh để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của người mua và người tiêu dùng .

Có thể bạn chăm sóc

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận